Echipa

Echipa de cercetare a coordonatorului de proiect (Universitatea Babeş-Bolyai. România)

Ionela Georgiana Răchită

Olimpiu Traian Pop

Iulian Horea Holobâcă

Cosmin Timofte

Horvath Csaba

Hotea Mihai

Echipa de cercetare a instituției partenere 1 (Universitatea Naţională Tchernivtsi “Yurii Fed’kovych”, Ucraina):

Bogdan Ridush, Ucraina

Dariia Kholiavchuk, Ucraina

Oles Ridush

Echipa de cercetare a instituţiei partenere 2 (Universitatea din Nantes, Franţa):

Armelle Decaulne, Franţa

Rezultate

Rezultate estimate

Rezultatele principale ale proiectului includ:

  • baze de date cartografice pentru masivele din Carpaţii Orientali Româneşti şi Ucrainieni (hărţi ale evenimentelor reconstituite, hărţi ale arealelor expuse la hazard geomorfologic)
  • măsuri de prevenire a riscurilor propuse pentru siturile expuse la hazardul geomorfologic al avalanşelor de zăpadă.

Activitățile proiectului

  • Activitatea 1 (A1):

Evaluarea arealelor senzitive la activitatea avalanșelor de zăpadă şi analiza activităţii avalanșelor de zăpadă în Munții Rodnei şi Maramureșului (România) şi în Munţii Chorhohora şi  Borzhava  (Ucraina) pornind de la diverse surse de informaţii şi crearea unei baze de date primare integrată în SIG

  • Activitatea 2 (A2):

Reconstituirea spaţio-temporaiă a frecvenței, magnitudinii şi perioadei de retur a evenimentelor geomorfologice trecute

Activitatea 2.1 (A.2.1): Eșantionarea arborilor.

Activitatea 2.2 (A.2.2): Pregătirea şi analizarea eşantioanelor, reconstituirea anilor-avenimenţ determinarea frecvenţei-magnitudinii şi perioadei de retur a avalanşelor de zăpadă.

  • Activitatea 3 (A.3):

Evaluarea hazardelor la avalanşe de zăpadă cu o privire deosebită pe siturile cu infrastructură (căi de comunicație, poteci turistice, pârtii de ski etc.) sau activitate turistică (ski., drumeţii etc,).

  • Activitatea 4 (A.4):

Identificarea şi propunerea măsurilor adecvate pentru gestionarea activităţilor ; umane în areaiele protejate şi fn parcurile naţionale.

  • Activitatea 5 (A.5):

Diseminarea rezultatelor.