Activitățile proiectului

  • Activitatea 1 (A1):

Evaluarea arealelor senzitive la activitatea avalanșelor de zăpadă şi analiza activităţii avalanșelor de zăpadă în Munții Rodnei şi Maramureșului (România) şi în Munţii Chorhohora şi  Borzhava  (Ucraina) pornind de la diverse surse de informaţii şi crearea unei baze de date primare integrată în SIG

  • Activitatea 2 (A2):

Reconstituirea spaţio-temporaiă a frecvenței, magnitudinii şi perioadei de retur a evenimentelor geomorfologice trecute

Activitatea 2.1 (A.2.1): Eșantionarea arborilor.

Activitatea 2.2 (A.2.2): Pregătirea şi analizarea eşantioanelor, reconstituirea anilor-avenimenţ determinarea frecvenţei-magnitudinii şi perioadei de retur a avalanşelor de zăpadă.

  • Activitatea 3 (A.3):

Evaluarea hazardelor la avalanşe de zăpadă cu o privire deosebită pe siturile cu infrastructură (căi de comunicație, poteci turistice, pârtii de ski etc.) sau activitate turistică (ski., drumeţii etc,).

  • Activitatea 4 (A.4):

Identificarea şi propunerea măsurilor adecvate pentru gestionarea activităţilor ; umane în areaiele protejate şi fn parcurile naţionale.

  • Activitatea 5 (A.5):

Diseminarea rezultatelor.